Show menu

ZAKLJUČUJEMO PRVI SKLOP AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA IZOBRAŽEVANJE O SONARAVNI ŽIVINOREJI IN OKOLJU

16. 10. 2020

Z današnjo izobraževalno delavnico ter praktičnim prikazom ocenjevanja voluminozne krme ter ogledom travnikov in pašnikov na kmetiji Sojer, ki sta ga vodila kmetijski svetovalec, specialist za živinorejo na KGZS-Zavod GO Aleš Valenčič in Uroš Benec iz partnerske kmetije, se je zaključil sklop aktivnosti v okviru prvega leta trajanja projekta Izobraževanje o sonaravni živinoreji in okolju. Namen dvoletnega projekta, ki se zaključi v oktobru 2021 in v katerem sodelujemo partnerske in druge kmetije ter zavodi s področja izobraževanja (Ljudska univerza Postojna, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Ljudska univerza Ilirska Bistrica ter pet partnerskih kmetij z območja Postojne in Pivke (kmetija Aleš in Andrej Sedmak, kmetija Danilo Sojer, kmetija Sandi Tomšič, kmetija Uroš Benec, kmetija Timotej Kovač)), je povečati kompetence in znanja na kmetijah, obenem pa tudi  okrepiti zavedanje  javnosti o vrednosti hrane in pomenu takšnega kmetovanja za ohranjanje okolja.

V letošnjem letu smo partnerji izvedli dvanajst predavanj in praktičnih prikazov v okviru dveh sklopov izobraževanj (20 in 24-urno izobraževanje) ter deset obiskov partnerskih kmetij z ranljivimi skupinami ter osnovnošolci. Izvedene aktivnosti ocenjujemo kot zelo uspešne, na kar kaže številčna udeležba na dogodkih ter splošno zanimanje javnosti in medijev o obravnavanih temah.

V prihajajočem letu se bo v okviru projekta izvedlo še dneve odprtih vrat na partnerskih kmetijah, organiziralo strokovno ekskurzijo, pripravilo e-zbornik izobraževanj, zagotovilo analizo izvedljivosti prenosa projektnih aktivnosti v prakso v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetijah, pripravilo predstavitveni in animacijski film o sonaravni živinoreji in vključenih kmetijah ter na koncu izpostavilo zaključno predstavitev s predstavitvijo rezultatov.

Izvajanje projekta, ne glede na letošnje razmere, poteka po začrtanem terminskem planu, predvsem pa s projektom dosegamo želeni namen in učinke. Sonaravna živinoreja in okolje je namreč vsebinsko privlačno področje, tako za strokovno javnost, ki deluje in se ukvarja s kmetijstvom, kot tudi za vse ostale zainteresirane. Projekt je priložnost, da se tovrstne vsebine sistematično uveljavijo, predvsem pa spodbudijo zanimanje in odnos, ki ga ima lahko vsakdo izmed nas do narave in površin ter dobrin, ki nam jih le-ta ponuja.