Show menu

Zapiramo predavalnice, a ostajamo z vami

19. 10. 2020
Po navodilih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z 19.10.2020 tudi organizacije za izobraževanje odraslih v luči dogajanja okoli Covid-19 znova zapiramo vrata predavalnic.
 
Dejavnosti, ki to omogočajo, selimo v spletna okolja:
- izobraževanja osnovne šole za odrasle,
- dejavnosti v večgeneracijskem centru Točka moči,
- program Projektno učenje za mlajše odrasle PUM-O - ta program se bo preko spletnih orodij vsakodnevno izvajal tudi v času krompirjevih počitnic. Nove udeležence pa bodo mentorji v program ponovno vključevali, ko bo dostop v prostore spet neomejen.

Programe, ki so izrazito praktično naravnani ali v katerih uporabniki nimajo dovolj digitalnih znanj in spretnosti oz. primerne domače infrastrukture za uporabo spletnih orodij, pa bomo začasno prekinili in izvajali, ko bo spet dovoljeno skupinsko učenje v prostorih. To velja npr. za program usposabljanja za socialnega oskrbovalca na domu, za tečaj šivanja in krojenja, začetno integracijo priseljencev in deloma za tečaj računalništva in dejavnosti Univerze za tretje življenjsko obdobje.
O vsem bodo naši udeleženci ustrezno obveščeni.

Za vsa vprašanja v zvezi z izobraževanjem odraslih in možnostih profesionalnega ali kariernega razvoja pa smo dosegljivi v Svetovalnem središču ISIO Postojna na št. 05 721 12 84 oz. 05 721 12 87 ali na e-naslovu: ana.sabec@zavod-znanje.si. Poglobljeno svetovanje bomo izvajali preko aplikacije Arnes VID, ki je preprosta za uporabo, uporabniku pa se ni potrebno posebej registrirati.