Show menu

Izobraževanje odraslih postaja del javne službe

8. 12. 2020
Petek, 4. 12. 2020, si bomo ljudske univerze zapomnile za vedno v svoji več kot 60-letni zgodovini – v Uradnem listu RS (št. 180/20) je bil namreč objavljen Pravilnik o standardih in normativih za financiranje in izvajanje javne službe na področju izobraževanja odraslih, s katerim na področju izobraževanja odraslih po dolgih letih truda in prizadevanj vseh vpletenih dobivamo pravno podlago za izvajanje dejavnosti javne službe, ki bo zaživela s 1. 1. 2021. 
To je veliko priznanje za naše (dosedanje) delo in s tem se le še krepi naše poslanstvo. Izobraževanje odraslih prvič v zgodovini naše države postaja priznano in prepoznano kot nujno potreben in enakovreden del slovenskega izobraževalnega sistema. Tega smo na ljudskih univerzah po vsej Sloveniji neizmerno veseli.