Show menu

RAZPIS ZA VPIS V ŠOLSKO LETO 2020/2021 - II. polletje

20. 1. 2021
Objavljamo Poziv za vpis v javnoveljavne programe Ljudske univerze Postojna v šolskem letu 2020/2021 - II. polletje.