Show menu

METODA 360 V 6 KORAKIH

10. 2. 2021
Vse več raziskav dokazuje, da ima zadovoljstvo zaposlenih ključen vpliv na delovno uspešnost in s tem dolgoročno poslovno uspešnost podjetja. Pa so najbrž te raziskave kar malo odveč, saj vsi vidimo, vemo in izkušamo, da je temu tako.
Hočeš nočeš nosi vodstveni kader veliko odgovornost za zadovoljstvo in posledično zavzetost zaposlenih. Odnos nadrejenega naj bi v kar dobrih 30 % vplival na to, kako se zaposleni na svojem delovnem mestu počuti. Zato je zelo smotrno preveriti in razviti vodstvene kompetence vodij. Tako lahko najhitreje izboljšamo delovno klimo in vplivamo na zavzetost širokega kroga zaposlenih, ki delajo pod taktirko posameznega vodje.
Eno izmed najbolj praktičnih orodij, ki nam je pri tem lahko v pomoč je metoda 360, ki jo izvajamo tudi v razvojnem modelu KORAK.