Show menu

KDO SI NE ŽELI MOTIVIRANIH IN ZAVZETHIH ZAPOSLENIH

15. 2. 2021
O motivaciji zaposlenih obstaja res veliko zapisanega – raziskav, študij, priročnikov…, a za delodajalca navsezadnje šteje le praksa. Želi si zaposlenih, ki bodo učinkovito opravili svoje delovne obveznosti in idealno bi bilo, da bi ob tem občutili še zadovoljstvo. To se zgodi, ko se delovni cilji ujamejo z njihovimi vrednotami, potrebami in željami, ki jih imajo na področju dela. In jasno je, zadovoljni zaposleni so najbolj uspešni in z njimi je najlepše delati.

Kako pa ugotoviti, kaj koga pri delu motivira? Tudi tu so na voljo različni pogledi in pristopi. V Korak - Centri za razvoj kadrov se poslužujemo pripomočka MOTIVATOR, ki je praktičen in nudi odlične usmeritve za posameznika in delodajalca.

Za več informacij glede izvedbe v našem okolišu pokličite: 05 / 721 12 87.