Show menu

Študijski krožek obudil stare igre tudi v središču Pivke

4. 3. 2021

V okviru naših dejavnosti, ki smo jih v lanskem letu zaznamovali s številnimi dogodki in aktivnostmi ob praznovanju svoje 60-letnice, je študijski krožek »Obudimo stare igre« skrbno pripravil nabor priljubljenih starih iger ter jih tudi umestil v naš lokalni prostor. V lanskem poletju so priljubljene talne igre na več lokacijah zaživele v središču Postojne, ta mesec pa imajo dodatno priložnost za igranje in druženje tudi v Pivki. Za dvorano skala, pri njenem vhodu, je nameščena tabla s tremi starimi igrami, na tleh pa so igre tudi narisane in čakajo na igranje.

Preproste, a tradicionalne igre na prostem so del naše kulturne dediščine, pomenijo pa tudi sprostitev, druženje in povezovanje ter bogat spretnostni, domišljijski in socialni razvoj.

»S študijskim krožkom »Obudimo stare igre« smo želeli obuditi in izbrati najbolj privlačne igre iz naše preteklosti, obenem pa spodbuditi starše in otroke, da vsaj za nekaj časa opustijo uporabo moderne tehnologije ter se skupaj odpravijo v park, na trg ali pred blok. V krožku so se zbrale zavzete udeleženke in ustvarjale od novembra 2019 do konca junija 2020.Krožek si je zastavil izobraževalni in akcijski cilj. Izobraževalni cilj je zajemal raziskovalno delo in odkrivanje iger iz preteklosti, sprva po principu obujanja iger, ki smo jih različne generacije igrale v svoji preteklosti. Mentorica in udeleženke smo jih skupaj izmenjale skoraj 100. Šele nato je sledilo iskanje z viri, kot so knjige, članki in ostala strokovna literatura ter končno risanje talnih iger na izbrane lokacije v središču Postojne in Pivke.« (Jerneja Sojer Smerdu, mentorica študijskega krožka)