Show menu

Tečajniki uspešno zaključili tečaj knjigovodstva in računovodstva

10. 3. 2021

V tem tednu smo na Ljudski univerzi Postojna zaključili tečaj s področja osnov knjigovodstva in računovodstva, ki mu je v 2 mesecih, v obsegu 40 ur, sledilo 15udeležencev. Četudi smo bili zaradi razmer primorani tečaj izvajati na daljavo, to ni bila ovira za uspešno izvedbo in veliko pridobljenega ter tudi dobro utrjenega znanja.

Tečaj, ki je bil naravnan precej praktično, je bil namenjen vsem, ki so želeli spoznati osnove knjigovodstva in računovodstva, ta znanja osvežiti ali nekoliko poglobiti.

Da so osvojena znanja precej uporabna, zanimanje za področje teh tematik pa veliko, potrjuje tudi predavateljica Marinka Petrc, univ. dipl. ekon.: »Z izvedbo našega tečaja sem tako jaz, kot tudi udeleženci zelo zadovoljna. Skozi različne vaje so tečajniki spoznali kontni načrt, osvojili knjiženje poslovnih dogodkov, se naučili sestave bilance stanja ter izida poslovnega uspeha. Priljubljenost tečaja lahko pripisujemo visoki uporabnosti računovodstva in financ v vseh pravnoorganizacijskih oblikah. Tečaja se udeležujejo osebe iz različnih razlogov. Nekateri že delajo na področju računovodstva in želijo svoje znanje razširit, poglobit, drugi želijo biti v pomoč v družinskem podjetju ali imajo sami podjetje in želijo pridobiti znanja računovodstva in financ za lažje vodenje posla. Sicer je pa vedno vse kar je povezano z denarjem in financami ljudem zanimivo in privlačno.«

In kakšne vtise imajo udeleženci tečaja, ki so se ob zaključku, v torek, 9. marca  priložnostno in prvič srečali v živo?

»Resnično sem vesela, da sem lahko bila deležna tečaja iz računovodstva, ki ga je organizirala Ljudska univerza Postojna, saj sem se naučila veliko uporabnih stvari, ki mi bodo koristile tudi pri sami službi. Posebej moram pohvaliti izvajalko tečaja, ga. Marinko, ki je s pravšnjo mero predavanj in vaj, ki smo jih udeleženci morali izvajati doma, poskrbela, da smo v tem kratkem času pridobili čim več znanja. Upam, da bo izpeljan tudi nadaljevalni tečaj, saj bi se ga resnično rada udeležila, da obstoječe znanje še nadgradim. Vse pohvale tudi organizatorjem in odgovornim za izpeljavo samega tečaja.« Maja Inocente, udeleženka tečaja

»Na tečaj knjigovodstva sem se prijavila zaradi službenih razlogov, predvsem pa zaradi splošne razgledanosti ter poznavanja ozadja in osnov knjigovodstva. Skozi predavanja nas je predavateljica Marinka vodila od začetne »znanstveno fantastične« serije premetavanja številk po nekih »kontih« do povsem logičnega znanja zakaj se te številke tam nahajajo. Sama bi si sicer želela nekaj ur daljši tečaj, da bi imeli več časa za praktične vaje ter utrjevanje snovi.  Tečaj toplo priporočam vsem, ki jih vsaj malo zanima knjigovodstvo. Gospa Marinka je izvrstna predavateljica in upam, da bom imela priložnost se udeležiti tudi njenih nadaljevalnih tečajev.« Majda Kidrič, udeleženka tečaja