Show menu

Korak k zaposlenim je bistvo uspešnih podjetij

29. 3. 2021

Podjetja, ki se zavedajo, kako pomemben dejavnik so vsi zaposleni, ki tvorijo delovno vzdušje in s tem prispevajo k uspešnosti, imate v svojem domačem okolju odslej možnost kakovostne in predvsem celovite podpore pri razvoju kadrov, ki jo v okviru svojega Centra za razvoj kadrov KORAK nudi naša Ljudska univerza Postojna.

Gre za program, ki se izvaja po celotni Sloveniji, v okviru 16-ih ljudskih univerz in podjetjem ter zavodom nudi podporo pri razvoju kadrov, odkrivanju njihovega potenciala in izvedbi prilagojenih izobraževanj.

Na Ljudski univerzi Postojna, ki je sodobno izobraževalno, svetovalno in informacijsko središče, glede na svoje 60-letne izkušnje, zelo dobro poznamo izzive in potrebe podjetij v lokalnem prostoru. S svojo strokovnostjo in inovativnimi andragoškimi pristopi smo zatorej suveren partner v podjetjih, ki se zavzemajo in izražajo skrb za razvoj svojih zaposlenih.


Soočiti se s spremembami je bistvo uspeha

Glede na izražene potrebe in problematiko, ki se zadnje obdobje krepi tudi pri domačih podjetjih, je ponudba za podjetja, ki jo izvajamo na postojnski ljudski univerza v lokalnem prostoru velika prednost, poudarja Erika Švara, koordinatorka za KORAK na Ljudski univerzi Postojna.

»Splošni trendi staranja prebivalstva vplivajo na spreminjanje starostne strukture zaposlenih. Slednja čedalje bolj stopa v ospredje kot nova pereča problematika, ki išče učinkovite ukrepe za intenzivnejše vključevanje starejših delavcev (45+) v podjetniške produkcijske procese. Poleg tega je pandemija pred podjetja postavila nove izzive, zaradi katerih se pri vodstvenem kadru in zaposlenih kažejo potrebe po nadgradnji kompetenc in spremembo v medosebnih delovnih odnosih in odnosu do dela.« izpostavlja Erika Švara.

Pri starejših zaposlenih je zaradi dlje trajajoče nespremenjene dinamike in delovnih pogojev zaznati upad motivacije in zavzetosti za delo, kar se tudi odraža v zmanjšani produktivnosti. Vse večjo težo pri uspešnosti podjetij pa pridobivajo mehke kompetence, ki jih je pomembno usvojiti in razvijati. Ker so torej spremembe tudi v podjetniškem svetu postale neizogibna vsakdanjost, je fleksibilnost pri odzivanju nanje (tako na ravni  podjetja kot celote kot tudi zaposlenih posameznikov) torej ena bistvenih konkurenčnih prednosti. Pri tem je pomembna strokovna obravnava in celovita podpora, ki jo nudimo prav Ljudski univerzi Postojna.


Celovita podpora, ki obeta podjetju večji potencial

Poleg prednosti, kot so trajnost, prilagodljivost in dostopnost, naša organizatorka izobraževanja odraslih poudarja slednje: »S podjetji razvijamo partnerstvo, smo podaljšana roka kadrovske službe oz. delodajalcev v tistem delu, kjer je na prvem mestu skrb za razvoj zaposlenih. Trden temelj našemu delu predstavlja strokovnost in inovativen pogled na razvoj. Naš cilj je dolgoročno sodelovanje s podjetji pri nudenju celovite podpore za razvoj zaposlenih.«

Centri za razvoj kadrov KORAK nudijo štiri temeljne podporne storitve pri razvoju kadrov, 113 izobraževalnih programov in 30 izkušenih predavateljev. Vsekakor gre za skrbno načrtovane aktivnosti in kakovostno podporo, ki pomeni pomemben doprinos v organizacije, kjer velja zavedanje, da so zaposleni pravzaprav največji potencial in vrednost, ki jo ima podjetje.


Več o Centru za razvoj kadrov Korak.