Show menu

Naši Pumovci danes praznujejo svoj drugi rojstni dan

1. 4. 2021

V okviru Ljudske univerze Postojna že dve leti, v vsej svoji polnosti, predvsem z vidika vpletenih čustev, doživljanj, izkušenj in tudi pristopov, živi program Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O). Gre za program neformalnega izobraževanja, ki pomaga mladim med 15. in 26. letom, da s pomočjo projektnega dela pridobijo veščine in motivacijo za lažjo pot do zaposlitve ali dokončanja izobraževanja ter oblikovanja poklicne identitete. Program širi splošno razgledanost mladih in jim omogoča uspešno integracijo v okolje. V programu PUM-O udeleženci ustvarjalno preživljajo svoj prosti čas in se družijo s svojimi vrstniki ter iščejo priložnosti za vključitev na trg dela. Program PUM-O financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada, zato je za udeležence brezplačen.

Postojnski PUM-O trenutno združuje 22 mladih, ki prihajajo iz celotne Primorsko-notranjske regije. Ne glede na razmere in omejitve v zadnjem letu, so Pumovci zelo aktivni. Po skoraj treh mesecih dela na daljavo so se prejšnji mesec končno vrnili nazaj v svoje prostore. Ker gre za skupino mladih, ki so v trenutnih razmerah še posebej ranljivi, je vnovično izvajanje programa v živo izjemno dobrodošlo, predvsem pa ima pomembne pozitivne učinke na mlade. Vsakdan Pumovcev je poln zanimivih idej, klepeta in smeha. Pumovci izdajajo svoj mesečni časopis, imajo ustvarjalni brlog, uspešno opravljajo šolske ocene in preko številnih delavnic spoznavajo sebe ter življenje, ki nas obdaja.

Kot zagotavlja vodja programa PUM-O Postojna Peter Vidmar, je prednost programa PUM-O predvsem to, da lahko mentorji s svojim znanjem pomagajo mladim na poti do izobrazbe, pri iskanju zaposlitve, pri premagovanju osebnostnih težav ter učenju samostojnosti in odgovornosti. Mladi so navdušeni nad dejavnostmi in podporo, ki jim jo omogočajo trije strokovni sodelavci, v povezavi in sodelovanju s številnimi strokovnjaki in lokalnimi deležniki. Resnično gre za pomemben program, ki mladim vrača upanje, voljo in moč, da znova pogumno zakorakajo v življenje.