Show menu

Tečaje slovenskega jezika izvajamo na treh lokacijah

13. 5. 2021

Glede na povečano zanimanje učenja slovenščine, smo v tem tednu, v organizaciji naše Ljudske univerze Postojna, začeli z izvedbo dodatnih dveh programov slovenščine kot drugi in tuji jezik (vstopna raven - A1), ki od konca marca sicer že poteka v Postojni, odslej pa se ji pridružujeta še skupini v Ilirski Bistrici in Sežani.

Vse tri tečaje skupaj obiskuje 30 udeležencev, ki skozi 180-urni intenzivni program, ki poteka 3 do 4- krat na teden po 4 šolske ure, osvajajo znanje vstopne ravni slovenščine, kar jim zagotavlja možnost prijave med aktivne iskalce zaposlitve na Zavodu za Zaposlovanje.

Učenje slovenščine v okviru javnoveljavnih programov, ki jih naša ljudska univerza trenutno izvaja na treh lokacijah, je namenjeno tujim odraslih državljanom, starejšim od 16 let, ki živijo in delajo v Sloveniji in bi se radi naučili slovenščine za potrebe vsakdanjega življenja, lažje komunikacije na delovnem mestu in v družbi. Za pristop v program predznanje ni potrebno. Izkušene predavateljice se prilagajajo predznanju posameznika ter spodbujajo učenje slovenščine na ravni razumevanja govorjenih in zapisanih besedil, govorjenja ter pisanja.

Učenje poteka v sproščenem vzdušju in spodbudnem okolju, ob podpori aktivnih in dinamičnih učnih metod za odrasle.

Ob zaključku izobraževanja udeleženci, ki so osvojili predvidene vsebine, pridobijo potrdilo o opravljenem tečaju, lahko pa opravljajo tudi izpit iz slovenščine, ki ga naša ljudska univerza organizira nekajkrat letno, ter s tem pridobijo javnoveljavno listino.