Show menu

Svojo ponudbo in možnosti za zaposlene smo predstavili v Starem trgu pri Ložu

23. 6. 2021

Trg dela je zaradi nenehnih sprememb deležen novih izzivov, ki zadevajo tudi zaposlene. Pri tem je zatorej še toliko bolj pomembno vseživljenjsko učenje, s ciljem pridobivati nova znanja in kompetence, kar prispeva k naši uspešnosti in bolj kakovostnemu delu. Tega se morajo zavedati tudi delodajalci, pri katerih je dobrodošlo, da spodbujajo in zagotavljajo vključevanje svojih zaposlenih v izobraževanje.

S tem namenom se je naša Ljudska univerza Postojna odzvala povabilu območne organizacije Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, s katero redno sodelujemo, in se v Starem trgu pri Ložu, pred podjetjem Kovinoplastika Lož, predstavila na svetovalni stojnici. Na stojnici smo zaposlenim predstavili svoje izobraževalne programe ter jih seznanili z možnostmi, ki lahko obogatijo njihove veščine, znanja in kompetence. Glede na odziv, ki so nam ga tokrat namenili obiskovalci na stojnici, smo veseli pozornosti in zaupanja, ki nam ga kot strokovnjakom na področju izobraževanja in svetovanja odraslih namenjajo le-ti. Nedvomno so tovrstna sodelovanja pomemben del naših aktivnosti, saj se v tem primeru neposredno povezujemo z zaposlenimi ter na ta način do njih prenašamo pomembne informacije za njihov poklicni, pa tudi osebnostni razvoj.

V kolikor tudi sami želite pridobiti več informacij o vseh možnostih, ki so za zaposlene na voljo na naši Ljudski univerzi Postojna, vas vabimo v naše svetovalno središče.