Show menu

S podjetji ustvarjamo uspešne zgodbe

1. 7. 2021

Naša Ljudska univerza Postojna je ena od članic Centra za razvoj kadrov KORAK, ki združuje 16 ljudskih univerz iz celotne Slovenije. Podjetjem in zavodom nudimo podporo pri razvoju kadrov, odkrivanju njihovega potenciala in izvajamo izobraževanja. Trden temelj našemu delu predstavlja 60-letna tradicija, strokovnost in inovativen pogled na razvoj.

Več o tem, kako pomemben je razvoj zaposlenih, na kakšen način pomagamo podjetjem in kakšne so naše izkušnje v prispevku, ki ga je posnela lokalna TV Vascom.

Sogovornice, vodja OE Ljudska univerza Postojna Tina Bazjako, organizatorka izobraževanja odraslih na Ljudski univerzi Postojna Erika Švara, direktorica Ljudske univerze Ajdovščina Eva Mermolja in predstavnica ajdovskega podjetja Mlinotest Ana Furlani, so razmišljale o izzivih, ki v sodobnih časih pestijo področje razvoja kadrov, novih prijemih in priložnostih za reševanje teh izzivov in seveda o nuji vseživljenjskega učenja v družbi znanja.


Verjamemo, da bo pogovor spodbudil marsikaterega lokalnega podjetnika, da bo začel iskati nove poti in se zavedel pomena konkurenčne prednosti, ki mu jih dolgoročno lahko nudi usmerjenost v razvoj kadrov.


POVEZAVA DO PRISPEVKA