Show menu

Tečajniki zaključili dva tečaja

2. 7. 2021

Konec junija smo v okviru naše Ljudske univerze Postojna zaključili z izvedbo dveh tečajev.

V Postojni se je od marca do junija izvajal 180-urni tečaj Slovenščina kot drugi in tuj jezik (vstopna raven A1). Tečaj, namenjen tujcem, ki je tudi pogoj za vključitev med aktivne iskalce zaposlitve, je vodila predavateljica Katarina Temkova. Deset tečajnikov, ki je obiskovalo tečaj, ima možnost brezplačnega pristopa k izpitu, ki le-tem zagotavlja javno veljavno listino o znanju slovenščine na ravni A1 za osebne ali uradne namene. Tečajni skupini Slovenščine kot drugi in tuj jezik se pod okriljem naše Ljudske univerze Postojna še vedno izvajata v Sežani in Ilirski Bistrici.

V okviru sodelovanja z Zavodom za zaposlovanje Republike Slovenije smo konec junija v Kopru prav tako uspešno zaključili začetni tečaj nemščine. 60-urni tečaj je od aprila vodila predavateljica Anja Matičič, uspešno pa ga je zaključilo deset udeležencev, ki so glede na osvojeno znanje in navdušenje nad potekom izobraževanja, izrazili veliko željo po nadaljevalnem tečaju.

Usposobljeni organizatorji izobraževanja se na Ljudski univerzi Postojna trudimo slediti potrebam lokalnega okolja, predvsem pa si želimo izkoristiti vsakršno priložnost, ki omogoča, da znanje prenašamo do posameznikov, ki ga potrebujejo ali pa si zgolj želijo utrditi in osvojiti novih veščin. S tem namenom si bomo tudi v prihodnje prizadevali za raznolike in aktualne vsebine, o katerih boste redno obveščeni.