Show menu

Poskrbimo, da bo vaša učna izkušnja prijetna in ponovno šolanje uspešno

5. 7. 2021

Svoje poletne šolske počitnice so s koncem junija začeli tudi udeleženci, ki na naši Ljudski univerzi Postojna obiskujejo Osnovno šolo za odrasle. V letošnjem šolskem letu je program uspešno zaključilo kar osem udeležencev, kar je za razliko od preteklih petih generacij, ko so šolanje v povprečju zaključili štirje udeleženci, res razveseljujoč podatek. Predvsem zato, ker na Ljudski univerzi Postojna s tem programom že od začetka svojega obstoja uresničujemo svoje poslanstvo in sicer pomagamo udeležencem pridobiti osnovno izobrazbo, ki jo zaradi različnih dejavnikov niso uspeli pridobiti v rednem šolanju.

Za mnoge pogosto samoumeven proces šolanja, je za nekatere precej težavnejša izkušnja, ki pomembno vpliva tudi na vsa druga področja življenja. Usposobljeni organizatorji izobraževanja odraslih na Ljudski univerzi Postojna smo pri tem pristna podpora in spodbuda, saj razumemo najrazličnejše profile in izkušnje udeležencev, poznamo ustrezne pristope, predvsem pa izvajamo izobraževalne aktivnosti po načelih, ki učno izkušnjo posamezniku znova približamo na način, ki mu je prijeten in spodbuden za nadaljnje osvajanje znanj. Uspehi, ki jih dosegajo naši udeleženci v okviru osnovnošolskega programa, so zaradi specifičnih zgodb in izkušenj, prav zato še bolj posebni in radostni, njihovo zadovoljstvo in pogum ob tem pa za nas čar, ki bogati naše delo. Po dostopnem arhivskem gradivu, je v zadnjih tridesetih letih Osnovno šolo za odrasle pri nas uspešno zaključilo 400 posameznikov.

V letošnjem letu je bilo v program Osnovne šole za odrasle, ki je sicer brezplačen, saj ga financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, vpisanih 26 udeležencev, ki so bili vključeni v razrede od 6. do 9.. Da odločitev za šolanje ni nikoli prepozna dokazuje dejstvo, da se z učno snovjo, v okviru prilagojenega šolskega programa, uspešno kosajo tako mladostniki kot tudi polnoletni, celo starejši, udeleženci. Program vsebuje enakovredne standarde znanja kot so predpisani za redne učence, vendar se prilagaja predznanju, potrebam in zmožnostim mladostnikov in odraslih. Skuša jim omogočiti, da šolanje zaključijo v najkrajšem možnem času. Predavanja potekajo med tednom v popoldanskem času in sicer od septembra do junija. Letošnji vpisi v Osnovno šolo za odrasle bodo potekali konec avgusta in v začetku septembra ter nato še v februarju, kar pomeni, da je po sistemu mogoče v enem šolskem letu opraviti dva razreda. Spričevalo, pridobljeno ob koncu šolanja, je enakovredno spričevalu redne osnovne šole, kar omogoča vpis v vse programe srednješolskega izobraževanja.