Show menu

Začeli smo z izvedbo delavnic po krajevnih skupnostih

15. 7. 2021

V preteklem letu smo z uporabnimi in koristnimi vsebinami že gostovali v okoliških krajevnih skupnostih z namenom, da izbrano znanje in veščine približamo neposredno vaščanom v okolju, ki jim je domače in blizu. Glede na dober odziv, predvsem pa številna uporabna znanja, z izvedbo delavnic v zainteresiranih krajevnih skupnostih nadaljujemo tudi letos. Obdobju primerno in na željo posameznih skupnosti gre za izvedbo izbranih vsebin, ki vaščane naučijo uporabnih veščin in jih opremijo s koristnimi informacijami.

V tem tednu smo dve tovrstni delavnici izpeljali v krajevnih skupnostih Šmihel pod Nanosom in Hrašče. Delavnici z naslovom Osnove semenarstva je vodil izkušeni agronom Marko Cvetko. Udeleženci so izkazali veliko zanimanje in potrdili koristnost tovrstnih delavnic, ki vaščanom obenem pomenijo tudi priložnost za sodelovanje in druženje.

Na obeh delavnicah so se udeleženci seznanili s posameznimi semeni, tehnikami čiščenja in izdelali načrt prostora, namenjenega pridelavi semen. Namen delavnice je bil spoznati vzroke za neuspešno pridelavo semen in se seznaniti z osnovnimi izrazi, ohranjanjem lastnosti semenskega materiala, spravilom in sušenjem ter čiščenjem in shranjevanjem semen, pomenom enoletnic in dvoletnic, samooprašnosti in tujeprašnosti… Bolj natančno so se udeleženci seznanili s pridelovanjem semen iz skupin kapusnic, stročnic, korenovk, solatnic, špinačnic, čebulnic, plodovk, bučevk.

V avgustu in septembru sledijo nove delavnice ter nove vsebine in sicer v krajevnih skupnostih Šmihel pod Nanosom, Hrašče in Landol. Več o delavnicah si preberite tukaj.

Vabljeni!