Show menu

Tečajniki v Sežani in Ilirski Bistrici uspešno zaključili tečaj slovenskega jezika

30. 7. 2021

V prvem delu letošnjega leta smo v okviru Ljudske univerze Postojna na treh lokacijah izvajali 180-urni tečaj slovenščine kot drugi in tuj jezik (vstopna raven A1). Gre za tečaj, namenjen tujcem, ki je tudi pogoj za vključitev med aktivne iskalce zaposlitve. Tečaj v Postojni je deset tečajnikov uspešno zaključilo v juniju, v tem tednu pa je šestnajst tečajnikov, ki imajo možnost brezplačnega pristopa k izpitu, ki le-tem zagotavlja javno veljavno listino o znanju slovenščine na ravni A1 za osebne ali uradne namene, zaključilo tečaj tudi v Sežani in Ilirski Bistrici.

Tečajniki so v okviru intenzivnega usvojili osnovne sporazumevalne vzorce, skozi besedila spoznavali slovnične strukture in s postavljanjem v vsakdanje situacije ter igro vlog utrjevali pogovorno komunikacijo. Anja Hrovatin, predavateljica tečaja v Sežani ob tem izpostavlja, da je bilo s skupino sicer potrebnega nekaj prilagajanja, saj udeleženci prihajajo iz različnih govornih področij in z različni predznanjem, vendar so bili za učenje vsi zelo motivirani in so aktivno sodelovali v izobraževanju. »Največ težav jim je predstavljala osnovna uporaba dvojine in skloni, medtem ko jim je bilo najbolj všeč timsko delo (tvorjenje dialogov). V spominu mi je najbolj ostala učna ura, kjer so udeleženci v slovenskem jeziku predstavili svoje države, kulturo in običaje. S tem smo spoznavali različnosti in podobnosti med narodi, krepili verbalno komunikacijo in samozavest pri uporabi slovenskega jezika in nastopanja pred drugimi ljudmi.«

Na naši Ljudski univerzi Postojna v jeseni, poleg novega tečaja Slovenščine kot drugi in tuji jezik (A1) – vstopna raven, preko Zavoda RS za zaposlovanje, načrtujemo tudi druge tečaje, zatorej spremljajte nas in se nam pridružite. Z veliko mero razumevanja, prilagoditev in spodbud vam bomo pomagali do želenega znanja.