Show menu

Strokovna ekskurzija v okviru projekta Izobraževanje o sonaravni živinoreji in okolju

30. 7. 2021

V okviru projekta Izobraževanje o sonaravni živinoreji in okolju, ki ga izvajamo v partnerstvu Ljudska univerza Postojna, Ljudska univerza Ilirska Bistrica, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica ter nosilci kmetij Timotej Kovač, Andrej in Aleš Sedmak, Sandi Tomšič, Danilo Sojer in Uroš Benec, smo danes uspešno izpeljali še eno izmed projektnih aktivnosti in sicer strokovno ekskurzijo v osrednjo Istro, Pazin. Strokovni dogodek, ki je vsebinsko nadgradil in popestril pretekle projektne aktivnosti, ki smo jih izvedli v okviru delavnic, ogledov dobrih praks, dnevov odprtih vrat na kmetijah in izobraževanj, je bil namenjen ogledu dobre prakse delovanja Agencije za ruralni razvoj Istre (AZRRI), ki je primer celovitega povezovanja javnih institucij in kmetijskih gospodarstev na področju kmetijstva, izobraževanja o kmetijstvu in okolju ter razvoja podeželskih območij, kar partnerji zasledujemo tudi v našem skupnem projektu.

Strokovne ekskurzije, ki je potekala v skladu z veljavnimi ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa, se je udeležilo 21 udeležencev. V Pazinu nas je sprejel gospoda Gordan Šubara, vodja Centra za trajnostni razvoj živinoreje Istre AZRRI, ki je bil že v preteklem letu eden izmed naših zunanjih predavateljev v okviru izobraževanj, namenjenih strokovni javnosti. Ogledali smo si njihov obraz za zorenje in predelavo mesa, nato pa na Gortanovem hribu v bližini Pazina obiskali še hleve za rejo istrskega goveda in Edukacijsko gastronomski center s predstavitvijo delovanja in pokušino jedi. Obisk in ogled prakse v tujini je bila zelo dobra priložnost za izmenjavo mnenj, strokovnih pristopov ter predvsem prikaz zglednega povezovanja in utrjevanja lokalnih proizvodov in proizvajalcev ter panog.

V okviru skupnega projekta, ki se zaključi v letošnjem oktobru, bomo v avgustu in septembru izvedli še dve strokovni izobraževalni delavnici na eni izmed partnerskih kmetij, pripravili predstavitveni video, priročnik izobraževanj ter zaključno prireditev, ki bo zaokrožila dvoletna prizadevanja, kako sonaravno kmetovanje, ki poudarja lokalne proizvode ter skrb za naše okolje, približati čim širši javnosti.