Show menu

Uporabna znanja ponesli tudi med krajane

18. 8. 2021

V letošnjem poletju smo na Ljudski univerzi Postojni krajevnim skupnostim ponudili možnost izbranih in uporabnih vsebin z namenom, da tudi v povsem domače okolje s pomočjo strokovnjakov ponesemo uporabne informacije in nova znanja, ki pridejo prav pri vsakdanjih opravilih.

Izvedba prvih dveh delavnic na temo osnov semenarstva je potekala že v juliju, v preteklem tednu pa smo uspešno izvedli še dve avgustovski delavnici in sicer v krajevnih skupnostih Šmihel pod Nanosom ter Hrašče. Tokrat je izkušeni agronom Marko Cvetko zainteresiranim krajanom predstavil koristne plati plevelov.

Na splošno so pleveli znani kot neželene rastline, proti katerim se borimo na najrazličnejše načine. Pleveli pa so lahko tudi koristni - marsikakšen plevel nakazuje stanje tal, kakšen izmed plevelov je užiten, kakšen pa celo zdravilen. Namen delavnice je bil, da se udeleženci naučijo prepoznavati posamezne plevele in njihove koristne lastnosti, predvsem z vidika vloge zastirk, gnojil, zdravilnosti in užitnosti. Predstavljen je bil tudi enostaven postopek izdelave pripravkov za krepitev rastlin iz nekaterih plevelov.

Udeleženci so z delavnicami in pridobljenim znanjem zelo zadovoljni, predvsem pa gre ob tem za še eno izmed skupnih aktivnosti v krajevni skupnosti, ki krajane povezuje v smislu druženja in izmenjave informacij.

V kolikor vas zanima, da bi naslednji delavnici prisostvovali tudi vi, imate priložnost že prihodnji teden in v septembru, ko napovedujemo nove delavnice, etnobotanični sprehod ter delavnico cepljenja sadnega drevja.