Show menu

Pred začetkom jesenskih programov smo se sodelavci srečali na andragoškem zboru

25. 8. 2021

Obdobje, ko se poletje počasi preveša v jesen, smo na Ljudski univerzi Postojna izkoristili za skrbno načrtovanje novih vsebin in programov ter tudi andragoški zbor, na katerem smo se zaposleni danes srečali s predavatelji in izvajalci, s katerimi sodelujemo. Vsakoletno strokovno srečanje, ki je letos tudi zaradi razmer potekalo izven učilnic, na idilični lokaciji nad Postojno, je priložnost, ko vsi akterji, ki skozi šolsko leto kreiramo vsebine in prenašamo nova znanja na udeležence, povzamemo uspešnost dosedanjega dela, načrtujemo posebnosti v prihajajočih aktivnostih ter se seznanimo z novostmi, predvsem pa izmenjamo koristne informacije in izkušnje, na podlagi katerih so naša povezovanja in sodelovanja še uspešnejša.

Veselijo nas skupna prizadevanja s katerimi uresničujemo svoje dolgoletno poslanstvo in med udeležence širimo najrazličnejša uporabna znanja in informacije, predvsem pa spodbujamo učenje kot vsakodnevni proces, ki nas bogati in uspešno vključuje v družbo. Na Ljudski univerzi Postojna imamo glede na 60 letno tradicijo resnično znanja, izkušnje in ustrezne pristope ter razumevanje posameznika, s katerimi kakovostno in ciljno pomagamo tako pri osebnem kot tudi kariernem razvoju.

Poleg formalnih vsebin, s katerimi smo se na andragoškem zboru seznanili strokovni sodelavci in zunanji izvajalci naših programov, so tovrstna srečanja priložnost tudi za neformalna druženja in znanja, zato smo se ob tej priložnosti z agronomom in predavateljem Markom Cvetkom podali tudi na etnobotanični sprehod v okolici Koče Mladike. Očarani nad rastlinjem, ki nas obdaja, smo se naužili novih informacij, ki zgolj potrjujejo to, da novega znanja ni nikoli dovolj.

Veseli smo tednov, ki prihajajo, saj se veselimo vseh načrtovanih izobraževalnih aktivnosti, predvsem pa si želimo upravičiti zaupanje lokalne skupnosti, s katero skupaj uresničujemo poslanstvo izobraževanja odraslih.