Show menu

Pridružite se programu PUM-O

27. 8. 2021

Na Ljudski univerzi Postojna že dobri dve leti poteka program Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O). Gre za program neformalnega izobraževanja, ki pomaga mladim med 15. in 26. letom, da s pomočjo projektnega dela pridobijo veščine in motivacijo za lažjo pot do zaposlitve ali dokončanja izobraževanja ter oblikovanja poklicne identitete. Program širi splošno razgledanost mladih in jim omogoča uspešno integracijo v okolje. V programu PUM-O udeleženci ustvarjalno preživljajo svoj prosti čas in se družijo s svojimi vrstniki ter iščejo priložnosti za vključitev na trg dela. Program PUM-O financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada, zato je za udeležence brezplačen.


VSE O PROGRAMU SI LAHKO OGLEDATE TUDI V VIDEOPOSNETKU.