Show menu

Veseli smo zaupanja, ki nam ga je v skrbi za razvoj svojih zaposlenih izkazalo podjetje Kovod Postojna, d.o.o.

18. 9. 2021

Na Ljudski univerzi Postojna, ki je sodobno izobraževalno, svetovalno in informacijsko središče, glede na svoje 60-letne izkušnje, zelo dobro poznamo izzive in potrebe podjetij v lokalnem prostoru. S svojo strokovnostjo in inovativnimi andragoškimi pristopi smo suveren partner v podjetjih, ki se zavzemajo in izražajo skrb za razvoj svojih zaposlenih.

Naša Ljudska univerza Postojna namreč nudi kakovostno in predvsem celovito podporo pri razvoju kadrov v okviru Centra za razvoj kadrov KORAK. Gre za program, ki se izvaja po celotni Sloveniji, v okviru 16-ih ljudskih univerz in podjetjem ter zavodom nudi podporo pri razvoju kadrov, odkrivanju njihovega potenciala in izvedbi prilagojenih izobraževanj.

Eno izmed podjetij, s katerim tesno sodelujemo, je tudi podjetje Kovod Postojna, d.o.o.. Podjetje, ki na območju občin Postojna in Pivka skrbi za oskrbo s pitno vodo ter čiščenje in odvajanje odpadnih voda, zaposluje 51 posameznikov različnih profilov. Kljub visoki tehnični usposobljenosti kadra in nenehni skrbi za kakovostno izvajanje svojih storitev, se domače podjetje zaveda prednosti in pomembnosti, ki jo ima skrb za krepitev kompetenc zaposlenih. Podjetje je naklonjeno strokovnim pristopom ter usposabljanjem, ki opolnomočijo zaposlene z novimi znanji ter kompetencami. S tem namenom je uspešno kandidiralo tudi na razpisu za projekt ASI – Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile. Ob zavedanju, da se je potrebno prilagoditi demografskim izzivom ter posebno pozornost nameniti starejšim zaposlenim, krepiti njihove kompetence in jih motivirati za delovno aktivnost, se je v projekt vključilo 9 zaposlenih, starejših od 50 let, ki bodo preko vsebinsko zanimivih usposabljanj pridobili oziroma okrepili svoja znanja na področju digitalnih kompetenc (računalniška znanja, uporaba pametnega telefona, sodelovanje v digitalnih družbenih omrežjih), osebnih in kariernih ter splošnih kompetenc (komunikacijske veščine, zdravje na delovnem mestu, medgeneracijsko sodelovanje, organizacija in načrtovanje, upravljanje s časom…) ter motivacijskih usposabljanj (motivacija za timsko delo, team building).

Projekt, ki ga sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, so v podjetju začeli izvajati v septembru, trajal pa bo do konca junija prihodnje leto. Ljudska univerza Postojna v projektu sodeluje kot zunanji izvajalec, poskrbeli smo za analizo potreb med zaposlenimi, pripravljamo strategijo podjetja ter skrbimo za nabor vsebin in izvedbo usposabljanj za zaposlene. Podjetju smo prav tako na voljo vso strokovno podporo in svetovanje na področju razvoja kadrov.

Prvo srečanje oziroma prvo usposabljanje starejših zaposlenih v podjetju Kovod Postojna, d.o.o. je potekalo v tem tednu in sicer na temo Učinkovita rada pametnega telefona za delo in prosti čas. Udeleženci so pridobili nova uporabna znanja in izrazili zadovoljstvo s programom, kar nas zelo veseli.