Show menu

V krajevne skupnosti se z zanimivimi delavnicami vračamo tudi v jesenskih mesecih

18. 9. 2021

Na Ljudski univerzi Postojna si prizadevamo znanje približati najširšemu krogu odraslih. S skrbno načrtovanimi aktivnostmi se prilagajamo posameznim ciljnim skupinam in potrebam v okolju.

Ker je priložnosti za nove informacije in veščine v vsakdanjem življenju veliko, smo se s tokratnim programom želeli približati vaščanom v njihovih krajevnih skupnostih. Z vsebinsko raznolikimi delavnicami smo od julija do septembra gostovali v krajevnih skupnostih Hrašče, Šmihel pod Nanosom in Landol.

Zadnji sklop delavnic na temo poletnega cepljenja sadnega drevja se je zaključil v preteklem tednu. Vseh osem delavnic je vodil izkušeni agronom Marko Cvetko. Z več kot 60-imi udeleženci je delil svoje izkušnje in znanje, predvsem pa obilo vsakodnevnih in uporabnih nasvetov s področij osnov semenarstva, koristnih plati plevelov, etnobotanično raznolikostjo domačega okolja ter cepljenja sadnega drevja.

Zanimive, dinamične in praktično usmerjene delavnice so bile med vaščani izjemno lepo sprejete. Izkazali so veliko zanimanje za sodelovanje, bili navdušeni nad pridobljenim znanjem ter samim načinom izvedbe in predavateljem. Med vaščani smo poleg pridobivanja novih znanj, veščin in spretnosti z izvedenimi delavnicami nedvomno spodbudili tudi druženje in povezovanje ter popestrili dogajanje v njihovi lokalni skupnosti.

Glede na pozitivne izkušnje in izražene želje po novih vsebinah, bomo s tovrstnimi delavnicami, gostovanjem v različnih krajevnih skupnostih, nadaljevali. Že v oktobru načrtujemo nove vsebine in izvedbo delavnic tam, kjer bodo vaščani izkazali interes za izvedbo programa. Stremimo k temu, da so vsebine uporabne, aktualne ter praktično naravnane, srečanja pa sproščena in prijetna.

Pridružite se nam!