Show menu

Začeli smo z jesenskim sklopom delavnic za krajevne skupnosti

13. 10. 2021

Kot smo napovedovali, smo po uspešni poletni izvedbi delavnic za krajevne skupnosti, predvsem glede na zanimanje in željo vaščanov, pripravili tudi jesenski sklop le-teh. V tem tednu smo uporabne informacije o nepremičninskih evidencah ter javnem vpogledu v podatke o nepremičninah, ponesli v krajevni skupnosti Studeno in Šmihel pod Nanosom. Izkušeni inženir geodet Miroslav Logar je udeležencem predstavil zemljiški kataster, kataster stavb in register nepremičnin, dostope, podatke in njihovo vsebino, grafične prikaze… Gre za znanja, ki posameznikom, lastnikom zemljišč, zagotovo pridejo prav, tovrstne učne izkušnje pa so obenem tudi prijetna priložnost za druženje neke skupnosti.

V prihodnjem tednu bosta delavnici z isto tematiko potekali še v KS Hrašče in KS Landol. Vabljeni, da se nam pridružite.

NAPOVED DELAVNIC