Show menu

Tudi mi se izobražujemo

19. 10. 2021
Nekaj utrinkov iz programa, ki ga je pripravil Andragoški center Slovenije:

Letni posvet o izobraževanju odraslih (LPoIO) je nacionalni dogodek, ki zaokroža dejavnosti in rezultate v politiki, razvojno-raziskovalnem delu in praksi izobraževanja odraslih. Obenem opozarja na skupne izzive našega dela.

V letošnjem in prihodnjem letu se kaže še več teh izzivov. Smo namreč v prelomnem obdobju, ko so se zaključili strateški dokumenti na nacionalni in evropski ravni, v veljavnost pa stopajo novi.

Trajnostni izzivi trkajo na našo vest! Kakšna je pri tem vloga učenja in izobraževanja odraslih?
O zeleni preobrazbi družbe so bila prav v zadnjem času napisana številna besedila, izrečenih je bilo že veliko besed …, toda prehod od obojega k odločnim in usklajenim dejanjem – tukaj in zdaj – je preveč obotavljajoč!

Je (lahko) stroka izobraževanja odraslih zaveznik ali celo gibalna sila v teh procesih? Pričevanja strokovnjakov in praktikov nas bodo postavila na realna tla, upajmo, da tudi spodbudila k drugačnemu ravnanju – brez odlašanja.

Covid-19 nas je za vedno spremenil.
Za nami je okroglo leto in pol delovanja pod vplivom epidemije. Negotovo prilagajanje, v katerega smo bili v prvi polovici leta 2020 malodane pahnjeni, smo ovrednotili in predstavili na lanskem posvetu. V zadnjem letu smo dobre prakse posvojili, jih prilagodili in nadgrajevali, se urili v prožnosti. Ves čas pa smo prednostno skrbeli za kakovost našega delovanja. Nam je uspevalo?

Katere okoliščine nas bodo opredeljevale v naslednjem desetletju? Kaj bo zaznamovalo leto 2022?
Resolucija o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih 2021–2030 je pred sprejetjem. Že naslednje leto bo vplivala na naše delo. Spregovorili bomo o usmeritvah obeh nosilnih ministrstev in se seznanili s prednostnimi nalogami ključnih deležnikov. Razprava bo tekla o medsebojnih pričakovanjih ter priložnostih za sinergijo.

Slovensko predsedovanje Svetu EU je izobraževanje odraslih postavilo v ospredje.
Pripravljali smo osnutek nove evropske strategije ter se usklajevali s številnimi deležniki. Pred kratkim je bila izpeljana evropska konferenca o učenju in izobraževanju odraslih. To pa še ni vse …

Vse omenjeno bo narekovalo ton letošnjemu zboru več sto strokovnjakov, praktikov, nosilcev politike in drugih deležnikov v izobraževanju odraslih.

Že drugič v zgodovini letnih posvetov se bomo srečali le po spletu, kar pomeni, da smo se prisiljeni odreči pomembnemu vidiku – druženju. Kljub temu se bomo s skupnimi močmi zavzemali za pristno, bogato in v prihodnost zazrto srečanje.

Letni posvet o izobraževanju odraslih (LPoIO) 2021 po naročilu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) koordinira Andragoški center Slovenije (ACS) – letos že dvanajstič.