Show menu

Uporabna znanja širimo med vaščane

22. 10. 2021

Na Ljudski univerzi Postojna s skrbno načrtovanimi izobraževalnimi aktivnostmi in priložnostmi spodbujamo vseživljenjsko učenje. Ker se želimo z vsebinami, pa tudi načinom prenosa informacij, čimbolj približati posameznim ciljnim skupinam, med drugim uspešno sodelujemo tudi s krajevnimi skupnostmi v občini Postojna. Interes, ki so ga nad poletno izvedbo delavnic izkazali vaščani, ko je agronom Marko Cvetko poskrbel za zanimive in predvsem uporabno zastavljene delavnice (cepljenje drevja, uporabnost plevela, osnove semenarstva, etnobotanični sprehod), je potrdil, da so tovrstne delavnice vsekakor kakovostna priložnost za pridobivanje novih informacij in veščin, predvsem pa tudi oblika druženja in povezovanja v skupnosti, kar nam v zadnjem obdobju in nasploh hitrem življenjskem tempu pogosto manjka. Obiskali smo tri krajevne skupnosti in skupaj izvedli osem praktičnih delavnic. Glede na izkazano zanimanje, smo v oktobru sodelovali s petimi krajevnimi skupnostmi. Tema jesenskih delavnic so bile nepremičninske evidence in podatki zemljiške knjige. Nove vsebine, uporabne v vsakdanu, smo ponesli v krajevne skupnosti Studeno, Šmihel pod Nanosom, Hrašče, Landol in Prestranek. Dosedaj izvedene delavnice so pritegnile precej pozornosti in pozitivnih odzivov, zato bomo z njimi nadaljevali tudi v prihodnje. Vse krajevne skupnosti vabimo, da spremljajo naš program ter se odzovejo našim povabilom, dobrodošle pa so tudi pobude za teme in vsebine o katerih si želite slišati še več.