Show menu

Poziv k vpisu v program osnovna šola za odrasle

Ljudska univerza Postojna, 14. 1. 2022
Objavljamo Poziv za vpis v javnoveljavne programe Ljudske univerze Postojna v šolskem letu 2021/2022 - II. polletje.