Show menu

Vaše mnenje je naše glavno vodilo za kakovostno delo

31. 1. 2022

Organizatorji izobraževanja odraslih, ki delujemo v okviru Ljudske univerze Postojna,  si prizadevamo za privlačno in kakovostno izobraževalno ponudbo, ob tem pa tudi predano in učinkovito ter prilagojeno delo z udeleženci. Ker se prilagajamo vsakemu posamezniku in sledimo njihovim potrebam, pa tudi potrebam, ki se odražajo v okolju, je za nas izjemnega pomena vsaka izkušnja, doživljanje ter mnenje naših udeležencev, ki so pravzaprav najboljše vodilo za vpogled v naše delo ter nadaljnje aktivnosti in načine posredovanja znanja.

S tem namenom smo skozi anonimne evalvacijske vprašalnike ocenili preteklo leto izvedb naših programov, tečajev in delavnic. Množica anketiranih udeležencev je izrazila veliko zadovoljstvo nad delom predavateljev v programih, ustreznostjo učnih metod oz. podajanja vsebin, organizacijo programa in delom zaposlenih strokovnih delavcev, raznoliko ponudbo, pridobljenim znanje ter prostori. Organizatorji izobraževanja smo za posamezne programe pridobili tudi nekaj koristnih predlogov, kakšnih vsebin si udeleženci še želijo.

Na podlagi rezultatov bomo svoje delo tudi v prihodnje vsekakor usmerjali v prizadevanja, da bi se približali udeležencem, sledili potrebam, predvsem pa uresničevali svoje poslanstvo in z dodatno ponudbo v izobraževanje odraslih skušali pritegniti še več udeležencev, predvsem moške populacije, ki je trenutno prisotna v manjšem deležu.