Show menu

Na obisku ministrica, državna sekretarka in generalna direktorica

11. 2. 2022

Dopoldan sta se predstavnici Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, državna sekretarka Mateja Ribič in generalna direktorica Direktorata za trg dela in zaposlovanje Mojca Pršina srečali z direktorico Zavoda Znanje Tatjano Hvala in vodjo Ljudske univerze Postojna Tino Bazjako.

Gostji sta si z zanimanjem ogledali prostore in spoznali delovanje Večgeneracijskega centra Točka moči ter programa Pum-o, ki delujeta v okviru naše Ljudske univerze Postojna. Vodja Točke Moči dr. Nina Vanita Hočevar je na srečanju izpostavila vlogo in vsebinski pomen delovanja večgeneracijskega centra, ki je v okolju prepoznan kot dobrosrčni prostor, z raznolikimi dejavnostmi in priložnostmi, kjer je v ospredju vedno posameznik, njegovo spoznavanje in doživljanje sebe, njegov kakovostno preživet prosti čas. Nad urejenostjo prostora in dejavnostmi, ki v tem hitrem življenjskem tempu, izpostavljajo dimenzijo duhovnosti, osebnosti in energije, sta bili gostji navdušeni. Državna sekretarka in generalna direktorica sta obiskali tudi bližnje prostore, kjer se izvaja program Projektnega učenja mlajših odraslih (PUM-o). Vodja programa Peter Vidmar, je v prisotnosti svojih sodelavk ter udeležencev programa, predstavnicama ministrstva omogočil vpogled v del aktivnosti, ki se dnevno izvajajo v njihovih prostorih. Prioritetno gre za izbrane vsebine in vsestransko pomoč mladim, ki pomenijo pomembne spodbude in usmeritve ter opolnomočenje za nadaljnje življenjske korake. Namen obiska, ki je sicer potekal v zelo prijetnem in sproščenem vzdušju, je bil dejanski vpogled v pomembnost vzpostavljenih dejavnosti na področju dela z mladimi ter večgeneracijskega povezovanja, pri čemer gre za projektne aktivnosti in je pri tem zato zelo pomembna spodbuda oziroma podpora države, da se le te v lokalnem okolju prepoznajo kot kakovostne in učinkovite ter se zato omogoči tudi njihovo nadaljnje izvajanje in razvoj.

Ljudsko univerzo Postojna je v okviru regijskega vladnega obiska obiskala tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec, v spremstvu vodje kabineta Helene Čož. Ministrico so sprejele direktorica občinske uprave Občine Postojna Marina Rebec, direktorica Zavoda Znanje Tatjana Hvala in vodja Ljudske univerze Tina Bazjako, ki so gostji popeljali po stavbi, kjer že 61 let deluje Ljudska univerza Postojna, sodobno izobraževalno, svetovalno in informacijsko središče, ki odraslim v Primorsko-notranjski regiji nudi možnosti za osebni in karierni razvoj. V okviru srečanja, predstavitve izobraževalnih in svetovalnih dejavnosti, ki jih izvaja Ljudska univerza Postojna, je bilo ministrici predstavljenih več predlogov, ki so se na ravni večletne prakse in delovanja izkazali kot smiselni za kakovostno nadaljnje delo in razvoj na področju izobraževanja odraslih. Med drugim se je ministrica seznanila s pobudami, vezanimi na razširitev javne mreže z dodatnimi javnoveljavnimi programi, vključitev ljudskih univerz kot prioritetne izvajalce pri uporabnikih digitalnih vavčerjev, možnost pridobivanja sredstev za digitalizacijo ljudskih univerz v okviru Sklada za okrevanje in razvoj,  sprejetje dokumenta Evropska perspektiva, kjer bi bile ljudske univerze (izobraževanje odraslih) izpostavljene kot pomemben akter pri izobraževanju v lokalni skupnosti, pomembnost kontinuiranih in aktualnih razpisov v letu 2022. Ministrica je izkazala zanimanje nad izpostavljenimi problematikami, ki jih bodo na ministrstvu obravnavali v okviru svojih pristojnosti. Gostja je bila navdušena tudi nad informacijo, ki jo je na delovnem sestanku izpostavila direktorica občinske uprave, da si Postojna prizadeva za vzpostavitev visokošolskega zavoda za zdravstvo. Nedvomno je Postojna, s svojo infrastrukturo in strateško lego, pomembno izobraževalno središče, k čemur so usmerjena tudi vsa prizadevanja občinskega vodstva ter ostalih lokalnih deležnikov v izobraževanju, pri čemer pa se pričakuje tudi podporo in pobude s strani države.Foto Atelje Postojna