Show menu

Zaključna konferenca potrdila učinek, ki ga ima podpora, namenjena zaposlenim

18. 2. 2022

Na včerajšnji zaključni konferenci, ki smo jo v sodelovanju pripravile ljudske univerze iz Kopra, Sežane in Postojne, se je formalno zaključil projekt Svetovanje za zaposlene 2016-2022, ki smo ga ljudske univerze uspešno in kakovostno izvajale v obdobju zadnjih šestih let.

Dogodek, ki se je odvijal v prijetnem ambientu obnovljenega hotela Maestoso v Lipici, je bil priložnost za sklepne misli, povzetek rezultatov, izmenjavo mnenj in izkušenj, predvsem pa potrditev skupnih ugotovitev, kako pomembno je delo z zaposlenimi, saj je razvoj kadrov tako rekoč ključni dejavnik razvoja in uspeha določene organizacije ali podjetja.

Zaposleni, njihove sposobnosti, znanja in zavzetost, so namreč nenadomestljiv člen in vrednost, ki jo je s strokovno svetovalno podporo pomembno zaznavati, spodbujati, krepiti in razvijati. Projekt, sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, je ljudskim univerzam ter podjetjem v lokalnem okolju omogočil številne aktivnosti, sodelovanja in povezovanja, ki bodo nedvomno pomembna vez in izhodišče tudi v prihodnje, predvsem pa dober zgled vsem tistim organizacijam, ki bi svojo pozornost rade namenile področju razvoja zaposlenih. Gre eno pomembnejših naložb, naložbo v znanje.

To so v svojem nagovoru poudarili tudi gostje zaključnega dogodka. Zbranim sta v imenu ljudskih univerz svoje izkušnje, učinke in sodelovanje v projektu predstavili direktorica Ljudske univerze Koper Kristina Udovič Kocjančič in vodja OE Ljudske univerze Postojna Tina Bazjako. Dobre prakse pri upravljanju s kadri in kakovostno sodelovanje z ljudskimi univerzami v okviru projekta sta delila predstavnika dveh uspešnih lokalnih podjetij in sicer g. Katić iz podjetja Vinakoper ter g. Birsa iz podjetja 3CNC.

Kot je navedla vodja naše Ljudske univerze Postojna Tina Bazjako so učinki projekta dosegli svoj namen. Svetovalna dejavnost za zaposlene se je uspešno umestila v lokalno okolje.  Ljudska univerza je v okviru projekta sodelovala s podjetji in zavodi iz celotne Primorsko-notranjske regije. Izoblikovala se je povezanost in mreža podjetij in zavodov, s katerimi se redno sodeluje. V svetovalni proces je bilo do konca januarja vključenih 713 svetovancev, od tega jih je bilo 607 vključenih v izobraževanje in nadaljnje usposabljanje, kar pomeni nadgradnjo znanj na istem delovnem mestu ali prekvalifikacijo za drugo delovno mesto.

Vsekakor so tovrstni projekti in aktivnosti, usmerjene v razvoj kadrov, področje ki postaja vse bolj pomembno. Pomembno je razumevanje zaposlenih, poznavanje in upoštevanje njihovih potencialov in značilnosti, na podlagi katerih se s strokovno in sistematično podporo zaposlenim omogoča razvoj. Razvoj njihovih potencialov in nenazadnje občutka pripadnosti ter zadovoljstva in zaupanja vase.

»Hiter tehnološki razvoj in tempo življenja, ki nam ga narekuje vsakdan, najbolj vpliva na ranljive zaposlene, zatorej je potrebno nadaljevati z dejavnostmi, ki bodo omilile ta prepad. Z vztrajnostjo, prilagodljivostjo, predvsem pa sodelovanjem in upoštevanjem vrednot zaposlenih si bomo na Ljudski univerzi Postojna še naprej prizadevali za individualen pristop in prilagajanja konkretnim potrebam podjetij z namenom, da opolnomočimo njihove zaposlene z novimi znanji in kompetencami, saj z razvojem zaposlenih večamo tudi vrednost podjetij.« izpostavlja ob tem Tina Bazjako.

Ne glede na zaključek projekta, ki ga je naznanil današnji dogodek, so ključne pridobljene izkušnje in znanja ter sodelovanja, ki si jih tudi naša Ljudska univerza Postojna prizadeva nadaljevati v okviru svojih aktivnosti in programov.

Foto: Blaž Lenček