Show menu

Usposobili smo pet novih računovodij

31. 3. 2022

V marcu smo na naši Ljudski univerzi Postojna uspešno zaključili 130-urno usposabljanje za računovodje. Program, ki je namenjen vsem, ki želijo obnoviti in nadgraditi svoje znanje računovodstva ter delovati na tem področju, je obiskovalo pet udeleženk. Po zaključku usposabljanja so le-te pristopile k izpitu Nacionalne poklicne kvalifikacije ter ga tudi uspešno zaključile. Pridobljena javno veljavna listina na nacionalni ravni potrjuje njihovo usposobljenost za opravljanje poklica računovodje.

V okviru NPK usposabljanja po programu Računovodja so se udeleženke skozi teoretični in praktični del seznanile s širokom naborom vsebin, ki so obsegale organizacijo računovodstva in zakonodaje, računovodstvo in računovodske prepise, dolgoročna sredstva in vrednotenje premoženja, vodenje evidenc o terjatvah in obveznostih, stroške poslovanja, blagajniško poslovanje, vrednotenje in obračun poslovanja, zaključni račun, delovno pravo, davčni postopek, poslovno poročanje za društva in druge neprofitne organizacije…