Show menu

Uspešno smo izvedli program, ki bo udeležencem olajšal vključevanje v lokalnem okolju

31. 3. 2022

V zadnjih marčevskih dneh smo uspešno zaključili še z enim izmed programov, ki ga je skrbno načrtovala in izvajala naša Ljudska univerza Postojna. Od novembra pa do marca smo se namreč v okviru programa Usposabljanja za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj, ki je namenjen staršem in predvsem otrokom prve triade, srečevali z devetimi udeleženci. Program v obsegu 50 ur, ki je potekal v sklopu projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022, so v tokratni skupini obiskovali priseljenci iz Bosne in Hercegovine, mame in njihovi otroci, ki obiskujejo Osnovno šolo Antona Globočnika Postojna. Program se je izvajal enkrat tedensko in sicer v popoldanskem času, po 3 oziroma 4 šolske ure. Mentorica Tanja Princes, je v sodelovanju z našo Ljudsko univerzo Postojna poskrbela za raznolika srečanja in zanimivo vsebino. Udeleženci so se med drugim povezovali, spoznavali slovenske praznike, obiskali knjižnico, izdelovali novoletne okraske, bili na ekskurziji na obali, uporabljali računalnik, imeli javni nastop…

Bistvo usposabljanja je pridobitev kompetenc, ki prispevajo k boljši vključenosti v lokalno okolje, v katerem živijo. S pridobljenimi znanji in izkustvenim učenjem udeleženci tako na primer v besedilih razumejo temeljne informacije in znajo povzeti njihovo vsebino, znajo oblikovati preprosta besedila z vsebino iz vsakdanjega življenja,  poznajo načine za spodbujanje otrok pri pripovedovanju, obnovi, opisu,  obvladajo uporabo mobilnega telefona,  poznajo osnovno delovanje osebnih računalnikov poznajo možnosti za dostop do interneta in osnovne poti za iskanje informacij, poznajo izobraževalne, kulturne in druge ustanove, ki so v korist otrokom in staršem v domačem kraju in širšem okolju, znajo komunicirati v šolskih okoliščinah: z učiteljem, razrednikom, ravnateljem, šolskim svetovalcem, drugimi starši, poznajo različne dostope in vire informacij v svojem okolju, spoznajo uporabo različnih učnih tehnik in metod, primernih za otroke…

Veseli smo odziva in zanimanja, ki so ga izkazali tokratni udeleženci, predvsem pa prijetnega vzdušja, ki smo ga ustvarili z njimi preko rednih srečanj.