Show menu

Medregijska konferenca Kompetence za izzive prihodnosti

19. 5. 2022

V letu 2022 se zaključuje trenutna evropska finančna perspektiva, to je peti večletni finančni okvir za obdobje od leta 2014 do 2020. Čeprav se komu zdi, da nas kot posameznike prav veliko ne zadeva, pa moramo vedeti, da se nas je čisto vse dotaknila, tako ali drugače. V tem času je bilo namreč zagotovljenih veliko delovnih mest in brezplačnih storitev, ki jih bomo čez nekaj mesecev pogrešali. Ena izmed dejavnosti, ki se bodo zaključile, so tudi brezplačni tečaji za zaposlene in brezposelne,  ki so v okviru javnega razpisa za Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 potekali po vsej državi. Končnico te dejavnosti so na Ljudski univerzi Ajdovščina, Koper in Postojna pospremili s skupno zaključno konferenco »Kompetence za izzive prihodnosti«, ki je potekala danes, v Štanjelu.

Pretekle izkušnje so lahko dobra osnova tudi za prihodnje načrte, konferenca je bila zatorej priložnost za povzetek rezultatov štiriletnega razvijanja kompetenc zaposlenih in brezposelnih v Obalno-kraški, Primorsko-notranjski in Goriški statistični regiji. V naši, Primorsko – notranjski regiji so se v različna izobraževanja, preko katerih so pridobili znanja tujih jezikov, digitalne veščine ter druge veščine za delo in prosti čas, od leta 2018 vključilo skoraj 1000 posameznikov.

»Projekt je v svojem štiriletnem delovanju povezal različne zavode in podjetja. Tako smo v svojem prostoru dvignili raven kompetenc in rezultate dosegli navkljub epidemiji in vsem prilagoditvam, ki so bile potrebne za pouk na daljavo. Takšen podvig je seveda možen le z državnimi in evropskimi sredstvi. Želimo si, da bi v prihodnjih letih lahko ponudili še veliko takšnih učnih priložnosti v regiji in celotnem slovenskem prostoru,« je povedala Tina Bazjako, vodja OE Ljudske univerze Postojna, vodilnega partnerja v konzorciju Primorsko-notranjske regije.

Izvajalci izobraževanj iz treh statističnih regij so na zaključni konferenci predstavili uspehe vseh treh projektov. Na okrogli mizi so se z nekaterimi predstavniki uspešnih slovenskih podjetij ter strokovnjaki za zaposlovanje in izobraževanje pogovarjali o kompetencah sedanjosti in prihodnosti.

Katere kompetence bodo namreč podjetja, zaposleni in iskalci zaposlitve potrebovali v prihodnosti, je ključno vprašanje, na katerega morajo odgovoriti snovalci politik, ki določajo, kam bo država vložila denar iz lastnega proračuna ali evropski denar. Pa ne le država. Tudi podjetja in podjetniki morajo že danes vedeti, katere kadre bodo zaposlovali čez 10 let, da bodo lahko kos zahtevnemu domačemu in globalnemu trgu. Novi večletni evropski finančni okvir je že tu in ga je potrebno spraviti v življenje z različnimi investicijami in projekti, tudi z vlaganjem v znanje in veščine sedanjih in bodočih zaposlenih, da bodo kompetentno in dlje časa ostajali na svojih delovnih mestih.

Medregijsko konferenco sta v okviru projektov, sofinanciranih iz Javnega razpisa za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022, financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.Foto: Blaž Lenček