Show menu

Usposabljanja zaposlenih so lahko tudi zelo prijetna izobraževalna izkušnja

4. 7. 2022

Ljudska univerza Postojna v okviru Centra za razvoj kadrov KORAK nudi podjetjem in zavodom kakovostno in celovito podporo pri razvoju kadrov, odkrivanju njihovega potenciala in izvedbi prilagojenih izobraževanj.

Zadnje leto sta eno izmed uspešnih sodelovanj vzpostavila Ljudska univerza Postojna in podjetje Kovod Postojna, d.o.o., ki je naklonjeno strokovnim pristopom ter usposabljanjem za opolnomočenje zaposlenih z novimi znanji in kompetencami. V okviru projekta ASI – Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile, ki ga sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, je sodelovalo 9 zaposlenih, starejših od 50 let.

Kljub visoki tehnični usposobljenosti kadra in nenehni skrbi za kakovostno izvajanje svojih storitev, se domače podjetje zaveda prednosti in pomembnosti, ki jo ima skrb za krepitev kompetenc zaposlenih. Ob zavedanju, da se je potrebno prilagoditi demografskim izzivom ter posebno pozornost nameniti starejšim zaposlenim, krepiti njihove kompetence in jih motivirati za delovno aktivnost, je zadovoljstvo nad projektom izrazilo tako vodstvo podjetja kot tudi sami udeleženci usposabljanj, ki so izvedbo programa in vsebin ocenili kot izjemno kakovostno in koristno, ter svojo izobraževanje označili obenem tudi kot prijetno izkušnjo.

Preko vsebinsko zanimivih usposabljanj, ki so potekala od septembra 2021 do junija 2022, in sicer v obsegu 60-ih ur, so namreč zaposleni pridobili oziroma okrepili svoja znanja na področju digitalnih kompetenc, osebnih in kariernih ter splošnih kompetenc ter motivacije. V okviru projekta je bilo izvedenih deset usposabljanj:

1.    Učinkovita raba pametnega telefona za delo in prosti čas (1. del)

2.    Uporaba pametnega telefona za delo in prosti čas (2. del)

3.    Z računalnikom se dobro znajdem

4.    Uporaba spletnih komunikacijskih orodij (MS Teams)

5.    Zdravje na delovnem mestu – dan s fizioterapevtko

6.    Korporativni velnes – pot do dobrega počutja na delovnem mestu

7.    Ne dovolite, da izgorite – program za prepoznavanje in preprečevanje stresa iz izčrpanosti

8.    Spodbudimo najboljše v sebi in drugih – motivacija na delovnem mestu

9.    Poklicne deformacije – bolečine v križu, ramenih in mravljinčenje rok

10. Veščine samorazvoja – ohranjanje osebnega ravnovesja v težjih življenjskih situacijah


Ljudska univerza Postojna je v projektu sodelovala kot zunanji izvajalec, poskrbela je za analizo potreb med zaposlenimi, pripravila strategijo podjetja ter skrbela za nabor vsebin in izvedbo usposabljanj za zaposlene. Podjetju je Ljudska univerza tudi nadalje na voljo za vso strokovno podporo in svetovanje na področju razvoja kadrov, ki je zagotovo pomemben potencial vsake organizacije, saj so ravno zaposleni tista dodana vrednost poslovanja in delovanja, pri čemer je pomembno, da se jim namenja ustreza pozornost in s tem izkazuje njihovo vrednost.