Show menu

Arheološko predavanje v Šmihelu pod Nanosom pritegnilo veliko slušateljev

14. 10. 2022

Ljudska univerza Postojna je v tem tednu nadaljevala z izvedbo izobraževalnih delavnic v okoliških krajevnih skupnostih. Veliko zanimanja je pritegnilo arheološko predavanje, ki je bilo v torek, 11. oktobra v kulturnem domu KS Šmihel pod Nanosom.

Predavatelj, arheolog Tadej Curk, je s predavanjem z naslovom Šmihel pod Nanosom (Grad) skozi čas navdušil zbrane slušatelje. Predavanje se je osredotočilo na arheološko najdišče oziroma gradišče Šmihel pod Nanosom, ki mu po ljudskem poimenovanju pravimo tudi Grad. Podana je bila torej kratka zgodovina arheoloških raziskav ter predstavljeni glavni raziskovalci arheološkega najdišča. Udeleženci so si ogledali materialno kulturo najdišča iz različnih zgodovinskih obdobij in jo primerjali z drugimi najdišči iz enakih časovnih obdobij. Na podoben, vendar malce skrajšan način, je bila predstavljena tudi cerkev sv. Jurija, kjer so v preteklosti potekale različne arheološke raziskave. Obe za Šmihelce pomembni arheološki najdišči sta bila umeščena tudi v širši zgodovinski in geografski kontekst.

Veseli dejstvo, da so krajani, pa tudi drugi obiskovalci izkazali interes po tovrstni tematiki. Nenazadnje je Ljudska univerza Postojna izvedla predavanje na pobudo krajanov, kar potrjuje dobro sodelovanje v izobraževalni dejavnosti.

V naslednjih tednih se bo zvrstilo še nekaj podobnih delavnic po krajevnih skupnostih.