Show menu

O univerzi

Na Ljudski univerzi Postojna že od leta 1960 spodbujamo vseživljenjsko učenje in skrbimo za rast znanja v Primorsko-notranjski regiji.


Uradne ure

Informacijska pisarna je odprta vsak delavnik od 8. do 11. ure in od 12. do 16. ure.

Vizitka

Naziv: Zavod Znanje Postojna, OE Ljudska univerza Postojna, javni zavod
Status Javni zavod za muzejsko dejavnost, kulturo, izobraževanje in ostale dejavnosti
Ustanovitelj: Občina Postojna
Sedež: Ljubljanska cesta 2, 6230 Postojna
Telefon: +386 5 721 12 80
Telefax: +386 5 721 12 81
E-pošta: info@lu-postojna.si
Davčna številka: SI 96416254
Matična številka: 5052289
Trans. račun: SI 56 01294-6030717304, pri UJP Postojna
Uradne ure: Od ponedeljka do petka od 8h do 11h in od 12h do 16h.

Program izobraževanja 2022/2023

Katalog (3.54 MB)

Katalog informacij javnega značaja

Vsak zavezanec je po ZDIJZ dolžan pripraviti katalog informacij javnega značaja. V tiskani obliki je katalog dostopen na sedežu Ljudske univerze Postojna, Ljubljanska cesta 2, 6230 Postojna.

Lokacija