Show menu

Za brezposelne

Za brezposelne osebe ponujamo različne programe za vključevanje v vseživljenjsko učenje in izboljševanje kompetenc, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela.