Show menu

Svetovalna podpora za delodajalce

V okviru projekta Svetovanje 2016–2022 nudimo brezplačno svetovalno podporo delodajalcem, in sicer:

  • analizo potreb po razvoju kadrov in opredelitev ciljev izobraževanja v podjetju,
  • motivacijske sestanke za zaposlene,
  • svetovanje na delovnem mestu.

Svetovalno podporo nudi usposobljen svetovalec, ki pri svojem delu spoštuje etična načela in zagotavlja zaupnost in tajnost podatkov podjetja in zaposlenih, nepristranskost in objektivnost ter empatičnost in dostopnost.

Pogoje, vsebino in način izvajanja svetovanja podrobneje opredelimo z vsakim podjetjem posebej. V grobem pa svetovalni proces zajema 3 ključne korake:

  1. Priprava načrta svetovanja v podjetju;
  2. Izpeljava svetovanja na delovnem mestu in dokumentiranje poteka izvajanja;
  3. Ovrednotenje rezultatov/učinkov svetovanja v podjetju.

Zakaj naj delodajalec zaposlenim zagotovi svetovanje?