Show menu

Brezplačna svetovalna podpora pri izbiri programov

Brezplačna informativno-svetovalna podpora se izvaja v okviru projekta Svetovanje 2016–2022. Namenjena je vsem zaposlenim, zlasti starejšim in manj izobraženim, ki so ob nenadni izgubi delovnega mesta najbolj ranljivi. S preventivnim svetovalnim programom zato skrbimo, da posamezniki dovolj zgodaj poskrbijo za ustrezno prepoznavanje, ovrednotenje, potrjevanje in posodabljanje temeljnih znanj in kompetenc, kar pripomore k ohranitvi njihove konkurenčnosti na trgu dela.

Dejavnost je namenjena tudi delodajalcem, in sicer kot oblika podpore pri analizi potreb po razvoju kadrov in s tem po izobraževanju zaposlenih.

Svetovanje za zaposlene je usmerjeno v:

  • pridobitev izobrazbe na višji stopnji,
  • prekvalifikacije za pridobitev drugega poklica,
  • prepoznavanje in ovrednotenje neformalno pridobljenih znanj in spretnosti,
  • pridobitev javnoveljavnih potrdil in certifikatov,
  • vključitev v postopke za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije,
  • vključitve v neformalne oblike izobraževanja za potrebe poklica in dela in s tem povezanega razvoja kariere,
  • dvig temeljnih in poklicnih kompetenc.Kontakt:
Erika Švara
T: 05 / 721 12 87
E: erika.svara@zavod-znanje.si

 

AKTUALNO