Show menu

Brezplačni programi izobraževanja in usposabljanja

V okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018–2022 nudimo zaposlenim brezplačne izobraževalne programe z različnih področij:

  • uporaba računalnika,
  • tuji jeziki (angleščina, italijanščina, nemščina),
  • slovenščina za tujce,
  • vseživljenjsko učenje,
  • usposabljanje za življenjsko uspešnost.

Kdo se lahko vključi:

Ciljna skupina, ki se bo lahko vključevala v brezplačne programe, so zaposleni z nižjo izobrazbo in starejši od 45 let. Če skupina ne bo zapolnjena, bodo imeli možnost za vključitev tudi drugi zaposleni.

Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje in izboljšati njihove kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti, mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.


Kontakt:

Tina Bazjako
T: 05 / 721 12 89
E: tina.bazjako@zavod-znanje.si

Dejavnost finančno podpirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

AKTUALNO