Show menu

Večgeneracijski center - Točke moči

Večgeneracijski center Postojna predstavlja osrednji prostor zbiranja v lokalnem okolju, njegov namen pa je druženje, ohranjanje in širjenje socialne mreže v vseh življenjskih obdobjih.  Dejavnosti VGC so preventivne narave in so namenjene socialnemu vključevanju ranljivih družbenih skupin oziroma preprečevanju zdrsa v socialno izključenost. Poudarek dajemo socialnemu vključevanju, izobraževanju ter medkulturnemu in medgeneracijskemu povezovanju. Vključitev uporabnikov je prostovoljna in brezplačna.