Show menu

TVU (Tedni vseživljenjskega učenja)

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so uveljavljen in močno prepoznan projekt na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji, ki ga prireja Andragoški center Slovenije v sodelovanju s številnimi organizatorji, letos že 27. leto.

 

Tedni vseživljenjskega učenja, ko se širom Slovenije pa tudi izven naših meja zvrstijo številni izobraževalni dogodki in delavnice, opozarjajo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema kot posameznik, udeleženec na trgu dela ter član različnih skupnosti. 


Vsi, ki projekt soustvarjamo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevamo k udejanjanju slogana ‘Slovenija, učeča se dežela’, ki v letošnjem evropskem letu mladih, obenem spodbuja tudi k sodelovanju in medgeneracijskemu sodelovanju.

Tudi naša Ljudska univerza je že pristopila k aktivnostim in pripravam za izvedbo letošnjih Tednov vseživljenjskega učenja, ki bodo potekali med 9. majem in 21. junijem 2022. V vlogi regijskega koordinatorja tudi letos pozivamo vse zainteresirane posameznike, društva, zavode, podjetja, organizacije in šole, da se nam pridružite oziroma svoj dogodek načrtujete ter izpeljete v okviru letošnjih tednov, posvečenih učenju in izobraževanju.

Prijavite se lahko TUKAJ.

 

Izpostavljamo teme Tednov vseživljenjskega učenja 2022, ki so lahko navdih in motivacija za vaš razmislek in načrtovanje našega sodelovanja:

·        Parada učenja – dan učečih se skupnosti (25. maj 2022)

·        Učenje je življenje – naj krepi in radosti! – krovna tema

·        Beremo skupaj – za znanje in zabavo!

·        Digitalna preobrazba družbe

·        Evropsko leto mladih 2022

·        Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje

·        Učenje in kultura – z roko v roki

·        Vključenost, izzivi večkulturnosti in dejavno državljanstvo

·        Zdrav duh v zdravem telesu

·        Zelena prihodnost – lokalno in globalno!

 

Veseli bomo vašega odziva, vaših načrtovanih dogodkov in drugih aktivnosti, v okviru katerih se bomo spoznali in sodelovali. Vabljeni, da se nam oglasite na ana.sabec@zavod-znanje.si. Seznanili vas bomo z vsemi potrebnimi informacijami ter pomagali pri vključitvi v priljubljene Tedne vseživljenjskega učenja.