Show menu

AKTUALNI DOGODKI

Projekt: "Sonaravna živinoreja in kmetijstvo"
RAZPORED AKTIVNOSTI V OBDOBJU 17. 10. 2019 - 17. 10. 2021
Datum in lokacija Aktivnost Nosilec aktivnosti Izvedba
4.3.2020 ob 16.00 (LUP, učilnica 10) 24 URNO IZOBRAŽEVANJE 1. delavnica »Pasme prašičev, optimizacija reje in zdravstveno varstvo – 1. del« KGZ NG IZVEDENO
28.4. in 18.5.2020 (online delavnica) 24 URNO IZOBRAŽEVANJE Predavanje "Krmljenje različnih kategorij prašičev" KGZ NG IZVEDENO
26.5.2020 ob 16.00 (Kmetija Stegel, Grobišče) 24 URNO IZOBRAŽEVANJE Ogled primera dobre prakse – ekstenzivna reja prašičev KGZ NG IZVEDENO
28.5.2020 ob 16.00 (LUP, učilnica 6) 24 URNO IZOBRAŽEVANJE 4. delavnica »Tehnologije konzerviranja krme« + pogovor o online izvedeni delavnici KGZ NG IZVEDENO
2.6.2020ob 16.00 (Kmetija Meden, Senožeče 52a) 24 URNO IZOBRAŽEVANJE Ogled primera dobre prakse – ogled sušilne naprave KGZ NG IZVEDENO
4.6.2020 ob 16.00 (Kmetija Sojer, Postojna) Ogled primera dobre prakse in delavnica – »Sonaravna reja kopitarjev« KGZ NG IZVEDENO
9.6.2020 ob 16.00 (LUP, učilnica 10) 24 URNO IZOBRAŽEVANJE 2. delavnica »Pasme prašičev, optimizacija reje in zdravstveno varstvo – 2. del) KGZ NG IZVEDENO
30.6.2020,ob 16.00 (LUP, učilnica 10) 24 URNO IZOBRAŽEVANJE 3. delavnica »Priprava živali na zakol, transport živali in postopki ob zakolu« KGZ NG IZVEDENO
24.7.2020 (kmetija Timotej Kovač, Palčje) Predstavitev sonaravnega kmetovanja ranljivim skupinam – ŠENT POSTOJNA Ljudska univerza Postojna IZVEDENO
24.7.2020 (kmetija Timotej Kovač, Palčje) Predstavitev sonaravnega kmetovanja ranljivim skupinam – PUMO Ljudska univerza Postojna IZVEDENO
12.8.2020 (kmetija Timotej Kovač, Palčje) Predstavitev sonaravnega kmetovanja ranljivim skupinam – VDC POSTOJNA Ljudska univerza Postojna IZVEDENO
31.7.2020 (kmetija Sojer, Postojna) Predstavitev sonaravnega kmetovanja OŠ iz občine Postojna – osnovnošolci – 1. skupina Ljudska univerza Postojna IZVEDENO
17.8.2020 (kmetija Sojer, Postojna) Predstavitev sonaravnega kmetovanja OŠ iz občine Postojna – osnovnošolci – 2. skupina L Ljudska univerza Postojna IZVEDENO
15.9.2020 (kmetija Timotej Kovač, Palčje) Predstavitev sonaravnega kmetovanja ranljivim skupinam - OŠ IL B - 1. skupina Ljudska univerza Ilirska Bistrica IZVEDENO
15.9.2020 (kmetija Timotej Kovač, Palčje) Predstavitev sonaravnega kmetovanja ranljivim skupinam - OŠ IL B - 2. skupina Ljudska univerza Ilirska Bistrica IZVEDENO
24.9.2020 ob 16.00 uri (kmetija Sedmak, Juršče) Delavnica o reji drobnice in ogled dobre prakse na kmetiji KGZ NG IZVEDENO
28.9.2020 (kmetija Sedmak, Juršče) Predstavitev sonaravnega kmetovanja – Univerza za tretje življenjsko obdobje – 1. skupina Ljudska univerza Postojna IZVEDENO
28.9.2020 (kmetija Sedmak, Juršče) Predstavitev sonaravnega kmetovanja – Univerza za tretje življenjsko obdobje – 2. skupina Ljudska univerza Postojna IZVEDENO
28.9.2020 (kmetija Sedmak, Juršče) Predstavitev sonaravnega kmetovanja - upokojenci/invalidi Pivka - 3. skupina Ljudska univerza Ilirska Bistrica IZVEDENO
1.10.2020 (kmetija Sedmak, Juršče) Predstavitev sonaravnega kmetovanja ranljivim skupinam - DSO IB Ljudska univerza Ilirska Bistrica IZVEDENO
2.10.2020 ob 16.00 uri (kmetija Sandi Tomšič, Zagorje) Delavnica o reji drobnice in ogled dobre prakse na kmetiji Kmetija Tomšič , KGZ NG IZVEDENO
8.10.2020 ob 16.00 uri (učilnica 10, LUP) Delavnica/ predavanje »Načrtovanje paše z vidika ohranjanja površin, zagotavljanja kakovostne krme in varovanje narave« Kmetija Benec, KGZ NG IZVEDENO
15.10.2020 ob 16.00 uri (kmetija Sojer, Postojna) Ogled dobre prakse kmetije Sojer v okviru predavanja »Načrtovanje paše z vidika ohranjanja površin, zagotavljanja kakovostne krme in varovanje narave« Kmetija Sojer , kmetija Benec, KGZ NG IZVEDENO
5.6.2021 ob 10. uri (kmetija Kovač, Palčje) Dan odprtih vrat kmetije Kmetija Kovač IZVEDENO
6.6.2021 ob 10. uri (družinska kmetija Sedmak, Juršče) Dan odprtih vrat kmetije Družinska kmetija Sedmak IZVEDENO
27.6.2021 ob 16. uri (domačija Sojer, Postojna) Dan odprtih vrat kmetije Domačija Sojer IZVEDENO
30.6.2021 ob 9. uri (kmetija V meji) Ogled kmetije (ranljivi skupini) Kmetija V meji IZVEDENO
30.7.2021 (Pazin) Strokovna ekskurzija v tujini- AZRRI Pazin KGZ NG IZVEDENO
24.9.2021 ob 16. uri (Postojna) Zaključna prireditev vsi partnerji IZVEDENO
28.9.2021 ob 9. uri (kmetija Kovač, Palčje) Delavnica (prvi del) Upravljanje kraških pašnikov Kmetija Kovač, KGZ NG IZVEDENO
12.10.2021 ob 10.uri (kmetija Kovač, Palčje) Delavnica (drugi del) Mlečnost krav dojilj Kmetija Kovač, KGZ NG IZVEDENO