Show menu

Vabilo na delavnice v okviru izobraževanja "Sonaravna živinoreja in okolje"

V sklopu projekta »Izobraževanje o sonaravni živinoreji in okolju«, ki je sofinanciran iz ukrepa Sodelovanja PRP 201-2020, izvajamo 24-urno izobraževanje o sonaravni živinoreji z ogledi dobrih praks za partnerske in ostale kmetije.

Po krajšem prekinitvenem obdobju izvajanja projekta zaradi epidemije, začenjamo z izvedbo vseh predvidenih dogodkov.


TERMINI DELAVNIC V SKLOPU 24-URNEGA IZOBRAŽEVANJA:
torek, 26. maj 2020 ob 16. uriKMETIJA STEGEL,Mala Brda(ob 16. uri odhod iz parkirišča PTC Primorka) OGLED PRIMERA DOBRE PRAKSEEkstenzivna reja prašičev (Boštjan Stegel, Aleš Valenčič)
četrtek, 28. maj 2020 ob 16. uriLJUDSKA UNIVERZA POSTOJNA, učilnica 6 PREDAVANJESušenje voluminozne krne (mag. Ida Štoka) Pogovor o prehrani prašičev in siliranju krme (Aleš Valenčič)
torek, 2. junij 2020 ob 16. uriKMETIJA MEDEN,Senožeče OGLED PRIMERA DOBRE PRAKSEOgled sušilne naprave
torek, 9. junij 2020 ob 16. uriLJUDSKA UNIVERZA POSTOJNA, učilnica 10 PREDAVANJEOsnovne zdravstvenega varstva prašičev (Egon Štrukelj) Objekti za spravilo krme (Bogdan Črv)
druga polovica junija(točen datum bomo sporočili) PREDAVANJEPriprava živali na zakol, transport živali in postopki ob zakolu
V kolikor vas zanima udeležba na katerem od dogodkov, vas zaradi omejitve števila udeležencev, prosimo za predhodno prijavo (darja.zadnik@go.kgzs.si ali 031 666 142). Glede na razmere in veljavne ukrepe, vse udeležence prosimo, da se seznanijo tudi s priloženimi higienskimi navodili ter imajo ob prihodu na dogodek s seboj podpisano izjavo za udeležence.