Show menu

O SONARAVNEM KMETIJSTVU TOKRAT NA DELAVNICI NA TERENU

Kmetijska opravila in dejavnosti so v teh pomladnih mesecih v polnem razmahu. Po obdobju prekinjenega izvajanja aktivnosti v okviru projekta »Izobraževanje o sonaravni živinoreji in okolju«, je bila v tem tednu, v okviru 24-urnega izobraževanja »Sonaravna živinoreja in okolje« organizirana delavnica, tokrat na terenu. Partnerje projekta in ostale zainteresirane posameznike smo povabili na ogled dobre prakse. V Malih Brdih pri Hruševju, pri družini Stegel, ki se sicer ukvarja s turistično ter kmetijsko dejavnostjo in velik poudarek daje tudi lastni samooskrbi ter avtohtonim vrstam živali, so si udeleženci ogledali ter spoznali primer ekstenzivne reje prašičev.
Glede na izkazano zanimanje, pa tudi trende, ki že mlajšo populacijo usmerjajo v kmetijstvo, se je dvoletni projekt, katerega namen je povečati kompetence in znanja na kmetijah, obenem pa tudi  okrepiti zavedanje  javnosti o vrednosti hrane in pomenu takšnega kmetovanja za ohranjanje okolja, že izkazal kot smiseln. V juniju sledijo še štirje dogodki (ogled dobrih praks in predavanje), ki bodo sklenili 24-urno strokovno izobraževanje, sicer pa se bodo v okviru prvega dela projekta, do jeseni, zvrstile še predstavitve partnerskih kmetij, ogledi kmetij za ranljive skupine ter osnovnošolce.