Show menu

Z IZVEDBO PROJEKTA SE ŽE KAŽEJO UČINKI IN ZANIMANJE ZA PODROČJE SONARAVNE ŽIVINOREJE IN OKOLJA

Z namenom spodbujanja sonaravne živinoreje v lokalnem okolju, med kmetovalci, projektni partnerji izvajamo dvoletni projekt »Izobraževanje o sonaravni živinoreji in okolju«, financiran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, v višini 70.348,98 eur.

V projektu sodelujemo partnerske in druge kmetije ter zavodi s področja izobraževanja. Namen projekta je povečati kompetence in znanja na kmetijah, obenem pa tudi  okrepiti zavedanje  javnosti o vrednosti hrane in pomenu takšnega kmetovanja za ohranjanje okolja.

V zadnjih dveh tednih v okviru projekta potekajo intenzivne aktivnosti, namenjene strokovni in zainteresirani javnosti, ki jih vsebinsko in strokovno pripravlja in izvaja Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, s podporo in udeležbo tudi ostalih partnerjev.

V okviru več sklopov strokovnih izobraževanj so tako že potekala predavanja (pasme prašičev, optimizacija reje in zdravstveno varstvo, siliranje voluminozne krme, prehrana prašičev), izvedena sta bila tudi dva ogleda dobrih praks (na ekološki kmetiji Meden v Senožečah, kjer imajo inovativno dosuševalnico sena ter kmetiji Stegel v Malih brdih, kjer se ukvarjajo z ekstenzivno rejo prašičev) ter delavnica in ogled dobre prakse na partnerski domačiji Sojer (sonaravna reja kopitarjev, slovenski hladnokrvni konj, prehrana konj, prikaz ocenjevanja).

Nadaljevanje strokovnih izobraževanj, praktičnih delavnih in tudi dnevi odprtih vrat partnerskih, v izvedbi KGZS, se bo vrstilo tudi v juniju ter nadalje tekom celotnega trajanja projekta, do oktobra 2021. Poleg tega pa se bo v poletnih in jesenskih mesecih Ljudska univerza Postojna v okviru projekta posvetila ciljnim skupinam, ki se jih sicer v izobraževanja o okolju in hrani težje pritegne. Na partnerskih kmetijah bodo torej potekali predstavitveni dnevi za osnovnošolce in ranljive skupine kot so Šent, VDC, PUMO, U30 in Društvo invalidov.

video posnetek
video posnetek