Show menu

NA OBISKU KMETIJE V PALČJU

Ekološko kmetijstvo je posebna oblika sonaravnega kmetovanja, ki v veliki meri izključuje mineralna gnojila, pesticide, rastne regulatorje, aditive za živali. Evropska unija in Slovenija zadnje obdobje aktivno usmerjata kmetijstvo v smer sonaravnosti. Taka pridelava upošteva naravne zakonitosti ter poskuša v največji meri zmanjšati negativne vplive na okolje s smotrno (upo)rabo naravnih virov. 

Ravno z namenom spodbujanja sonaravne živinoreje med kmetovalci in ozaveščanja javnosti  o vrednosti hrane in pomenu takšnega kmetovanja za ohranjanje okolja, partnerji izvajamo dvoletni projekt Izobraževanje o sonaravni živinoreji in okolju. Glede na izvedene aktivnosti  zaznavamo precejšnje zanimanje javnosti za vsebine, ki spodbujajo in opominjajo na to, da je lokalno pridelana hrana kakovostnejša in bolj zdrav, njena pridelava na sonaraven način pa prijazna do našega okolja.

Poleg izobraževanj, namenjenih strokovni javnosti, v okviru projekta velik poudarek namenjamo ranljivim skupinam, ki jih je sicer v izobraževanja o okolju in hrani težje pritegniti. Da so tovrstne aktivnosti smiselne, predvsem pa teme privlačne za udeležence, je potrdil tudi nadvse prijeten dogodek na partnerski kmetiji v Palčju. Na sprehod po pašnikih, v družbi živali, smo namreč povabili ŠENT in PUM-O. Nad ogledom kmetije, ki sta ga vodila mladi gospodar Timotej Kovač in specialist za živinorejo na KGZ NG Aleš Valenčič, so bili udeleženci navdušeni. Poleg novih informacij, so tovrstne delavnice priložnost, da ciljnim skupinam omogočimo pristnost in čarobnost, ki jo nudijo narava in kmetijske dejavnosti.