Show menu

TUDI NA PAŠNIKU SE MARSIKAJ NAUČIMO

Na vroč poletni dan, ki ga je na kmetiji v Palčju, mladi gospodar Timotej Kovač začel že ob petih zjutraj, smo se na pašnike, med črede koz, ovc in krav, podali z udeleženci Varstveno delovnega centra Postojna. V okviru projekta Izobraževanje o sonaravni živinoreji in okolju partnerji namreč skrbimo za strokovno usposabljanje kmetovalcev ter ostale strokovne javnosti, obenem pa krepimo pomen sonaravnega kmetovanja tudi širše, posebej med ranljive skupine, ki so za tovrstne vsebine in izobraževanja običajno prikrajšana. Kot že pretekli obiskovalci naših partnerskih kmetij, je bila tudi tokratna skupina navdušena nad lepotami narave, stiku z živalmi ter podanimi informacijami o življenju in delu na kmetiji.