Show menu

Kmetija - edinstveno in izkustveno učno okolje

V okviru projekta Izobraževanje o sonaravni živinoreji in okolju, ki se v sredini oktobra po dveh letih izvajanja zaključuje, je v tem tednu potekala prva izmed dveh strokovnih delavnic in sicer na partnerski kmetiji v Palčju. Izobraževanje, tokrat usmerjeno na področje govedoreje, katerega namen je prenos strokovnih in specifičnih znanj neposredno na kmetiji, sta pripravila naša projektna partnerja, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica in nosilec kmetijskega gospodarstva in dopolnilne dejavnosti Timotej Kovač.

Delavnica, ki je del izobraževalnega modela, ki bo vzpostavljen ob zaključku projekta, saj si želimo projektni partnerji trajnosti projektnih rezultatov in prenosa pozitivnih praks v dejansko uporabo, je pritegnila 20 udeležencev, strokovnjakov s področja kmetijstva oziroma posameznikov, ki se ukvarjajo s kmetijstvom.

Timotej Kovač, gospodar partnerske kmetije, je v okviru projekta registriral izobraževanje kot dopolnilno dejavnost na kmetiji je z izvedbo dogodka le še potrdil svojo željo in namero: »Veseli me zanimanje, ki ga izkazujejo posamezniki za tovrstna izobraževanja. Izmenjava praks neposredno na terenu je vsekakor dodana vrednost vsemu znanju, ki ga imamo na področju kmetijstva, saj gre za edinstveno in izkustveno učno okolje, obenem pa tudi pomembno povezovanje med strokovnjaki, kmetijami in ostalimi zainteresiranimi. Želim si tovrstne priložnosti sebi in drugim omogočati tudi v prihodnje, zatorej bodo vrata naše kmetije vedno odprta novim znanjem in obiskovalcem.«