Show menu

Nadgradnja programov socialnega vključevanja ter krepitev usposobljenosti mentorjev v izobraževanju za delo z ranljivimi skupinami

Ime projekta: Nadgradnja programov socialnega vključevanja ter

krepitev usposobljenosti mentorjev v izobraževanju za delo z ranljivimi skupinami


Obdobje trajanja: od 01. 09. 2020 do 28. 02. 2022

Območje izvajanja: Primorsko-notranjska regija

Vrednost: 5.249,00 EUR

Financer: Erasmus +

Povzetek projekta:

Cilj je mobilnosti je nadgradnja in razvoj novih programa socialnega vključevanja ter vzpostavitev trajnejšega sodelovanja

z organizacijami na področju izobraževanja odraslih v tujini, ki delujejo na področju ranljivih skupin. S tem namenom

organiziramo dva sklopa aktivnosti. Prvi je študijski obisk dobrih praks sorodnih organizacij in druga mobilnost je

namenjena usposabljanju mentorjev za te cilje skupine. V okviru Ljudske univerze trenutno aktivno potekata dva obsežna

programa, ki jih želimo nadgraditi to sta: PUM-O projektno učenje mladih odraslih in Večgeneracijski center Točka moči.

S to mobilnostjo želimo spoznati dobre prakse na področju dela z ranljivimi skupinami ter na podlagi izkušenj in ogledu dobrih praks iz tujine prenesti spoznanja v lokalno okolje.


Financerji:

https://www.erasmusplus.si/